TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:36 | 09/11/2022)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao ..... 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2545-QD-UBND.signed.pdf; Noi dung chi tiet TTHC cua So VHTT.doc