TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

(10:24 | 22/05/2023)

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng, lĩnh vực Điện ảnh, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng, lĩnh vực Điện ảnh, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1286-QD-UBND.signed.pdf; NOI DUNG TTHC - So VHTT.rar