TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính...

(10:28 | 01/06/2023)

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1369-QD-UBND.signed.pdf; Noi dung QTNB - So VHTT.rar