TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2022

(17:00 | 05/06/2023)

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả xếp loại cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó, năm 2022 có tổng số 37 đơn vị thực hiện đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính

Kết quả như sau:
- Có 3 đơn vị xếp loại Xuất sắc gồm; Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và UBND thành phố Hà Tiên.
- 21 đơn vị xếp loại Tốt: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; UBND các huyện: Châu Thành, Hòn Đất, Giồng Riềng, An Minh, An Biên, Kiên Lương; thành phố Rạch Giá.
- 13 đơn vị xếp loại Khá: các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Y tế; Xây dựng, Ban Dân tộc; UBND các huyện: Vĩnh Thuận, Gò Quao, Kiên Hải, Tân Hiệp, U Minh Thượng, Giang Thành và thành phố Phú Quốc./.

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC&TCPCP

Nguồn: https://snv.kiengiang.gov.vn/

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1342-QD-UBND.signed (tỉnh).pdf