TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường TT,TT và TH theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục TTCS và Cục XBIPH

(00:00 | 16/06/2020)

Công văn V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục TTCS và Cục XBIPH