TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

V/v tăng cường CT TT, TT theo chỉ đạo của UBND tỉnh

(00:00 | 21/05/2020)

V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh