TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao gắn với phòng, chống dịch COVID-19

(00:00 | 26/04/2020)

V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao gắn với phòng, chống dịch COVID-19