TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

V/v bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc phù hợp với phòng, chống dịch COVID-19.

(00:00 | 03/04/2020)

V/v bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc phù hợp với phòng, chống dịch COVID-19.