TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh

(00:00 | 27/02/2020)

V/v thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh