TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Công văn của Tỉnh ủy Kiên Giang về việc lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer

(00:00 | 12/09/2017)

Công văn số 452-CV/TU ngày 30 tháng 8 năm 2017