TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Thông báo vê việc đưa Trang Thông tin điện tử (Website) của Sở Văn hóa và Thể thao chính thức đi vào hoạt động

(00:00 | 25/07/2017)

Thông báo số 1494/TB-SVHTT ngày 24/7/2017