TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

V/v thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng kết cải cách hành chính nhà nước

(09:24 | 07/10/2020)

V/v thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng kết cải cách hành chính nhà nước

V/v thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng kết cải cách hành chính nhà nước

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1196.signed.pdf