TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng biên tập và dàn dựng chương trình ca - múa nhạc tổng hợp.

(09:14 | 30/10/2020)

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng biên tập và dàn dựng chương trình ca - múa nhạc tổng hợp.

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng biên tập và dàn dựng chương trình ca - múa nhạc tổng hợp...

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 151_TB-TTVH.pdf