TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Kiên Giang

(09:52 | 04/12/2020)

Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Kiên Giang

Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Kiên Giang...

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2732_QD-UBND.signed.pdf; Danh muc dvc cap tinh vanhoavathethao.xlsx