TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh

(08:40 | 04/05/2021)

Công văn số 403/STTTT-VTCNTT ngày 28/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên truyền, thổ biến sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 403-STTTT-VTCNTT.signed.pdf