TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Thông báo triển khai việc kiểm soát, ra vào tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang thông qua sử dụng mã QR-Code

(09:42 | 21/05/2021)

Thông báo triển khai việc kiểm soát, ra vào tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang thông qua sử dụng mã QR-Code

Thông báo triển khai việc kiểm soát, ra vào tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang thông qua sử dụng mã QR-Code

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 610.TB.SVHTT.signed.pdf