TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đậm nét về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(08:34 | 27/09/2021)

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đậm nét về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đậm nét về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1029-STTTT-TTBCBC.signed.pdf