TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và cài đặt, sử dụng ứng dụng Phòng, chống Covid-19 quốc gia (PC Covid)

(09:14 | 11/11/2021)

Công văn số 1270/STTTT-TTBCBC ngày 03/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1270-STTTT-TTBCBC.signed.pdf; Kem theo CVTT PC Covid_02.11.rar