TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Tham gia sự kiện Ngày hội Văn hóa đọc năm 2021 bằng hình thức online trực tuyến

(15:03 | 30/12/2021)

Công văn số 3863/SVHTT-TCLSK ngày 28/12/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ phát động tham gia sự kiện Ngày hội Văn hóa đọc năm 2021 bằng hình thức online trực tuyến


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3863 my vp.signed.pdf