TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019-2022)

(10:45 | 21/03/2022)

Công văn số 76/MTNATL-TLMTUD ngày 02/3/2022 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc phối hợp tuyên truyền tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019-2022).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 76-MTNATL-TLMTUD.pdf