TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Sơn La" năm 2022

(14:12 | 20/04/2022)

Có kèm theo văn bản chi tiết về Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Sơn La" năm 2022.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Cong van.pdf; Ke hoach to chuc Cuoc thi.pdf; The le Cuoc thi.pdf