TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

V/v Phối hợp truyền thông về Chương trình xét,công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023

(15:35 | 27/08/2023)

V/v Phối hợp truyền thông về Chương trình xét,công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023

Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-TTgngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướngChính phủ về việc thành lập Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, ngày 28 tháng 7 năm 2023, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Namđã có thư mời các Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trong giai đoạn hiện nay.

Để Chương trình xét,công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đềnghị Sở Văn hóavàThể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phổ biến, tuyên truyền về Chương trình đến với doanh nghiệp tại địa phương. Nội dung Chương trình được đăng tại trang thông tin./.

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 714VHCS.QLHĐNSVH.pdf