TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

(16:24 | 21/09/2023)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản hùng ca”.

Ảnh minh họa - Ảnh sưu tầm

Việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác nhằm phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ Thành phố và cá nhân, tổ chức quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực Văn học nghệ thuật Thành phố tham gia sáng tác tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, ca ngợi giá trị lịch sử về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam, công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thông qua Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật làm phong phú, đa dạng hơn nguồn tác phẩm văn học nghệ thuật, tạo điều kiện lan tỏa một cách sâu rộng, mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong nhân dân, góp phần động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ban Tổ chức khuyến khích tác giả sáng tác tác phẩm có nội dung, hình thức thể hiện mang tính sáng tạo, quy mô lớn theo tinh thần “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Thời gian và địa điểm tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày công bố Kế hoạch đến hết ngày 30/4/2024 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem văn bản chi tiết tại đây

Ban biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 50 nam ban hung ca.pdf