TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) và đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”

(14:24 | 27/09/2023)

Theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 22/9/2023, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) và đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12/10/2023 (nhằm ngày 26 - 28/8 âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc và ý nghĩa để ghi dấu ấn sự kiện quan trọng này.

Ảnh: Thế Hạnh

Lễ hội truyền thống AHDT Nguyễn Trung Trực được tổ chức thường niên tại thành phố Rạch Giá là một sự kiện lớn, quan trọng không chỉ đối với người dân Kiên Giang, mà cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua các hoạt động góp phần tích cực bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tính nhân văn và đề cao vai trò chủ thể của nhân dân trong các hoạt động của Lễ hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đặc biệt tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên giới và biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” hướng đến việc thu hút đầu tư, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển thương hiệu và tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người thành phố Rạch Giá nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung đến du khách trong và ngoài nước. Quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần gìn giữ và phát triển di sản văn hóa dân tộc.

Xem kế hoạch chi tiết tại đây

Ban biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Ke hoach to chuc Le hoi NTT.pdf