TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Thông báo mới

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

(15:12 | 07/10/2023)

Nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết có liên quan; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

Ảnh minh họa (Nguồn: bdbp.com.vn)

- Đối tượng tham gia dự thi:

+ 100% cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh;

+ Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới nói riêng, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung.

- Nội dung thi, gồm: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội Biên phòng.

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến ngày 10/12/2023.

+ Phát động Cuộc thi: Dự kiến ngày 10/10/2023;

+ Vòng thi tuần (04 tuần): Dự kiến từ ngày 10/10 đến hết ngày 07/11/2023;

+ Vòng bán kết: Dự kiến ngày 14/11/2023;

+ Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/11/2023;

+ Tổng kết, trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 06/12 đến 10/12/2023.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” cũng nhằm góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh hưởng ứng, tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ./.

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Trọng Nguyễn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Ke hoach Cuoc thi truc tuyen Luat Bien phong Viet Nam.pdf