TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới trong lĩnh vực văn hóa năm 2021

(12:46 | 16/04/2021)

Ngày 14-15/4/2021, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Kiên Giang, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới trong lĩnh vực văn hóa năm 2021. Tham dự Hội nghị có 178 đại biểu là lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo và công chức Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố; công chức văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong 02 ngày, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Lê Thanh Liêm, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Tiến sĩ Cao Thanh Phước, Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi 04 chuyên đề.

Chuyên đề 1: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Quyết định số 632/QĐ-SVHTT ngày 06/12/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc phân cấp, ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố cấp, điều chỉnh và thu hổi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, in ấn cấp phép đúng biểu mẫu quy định, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với các hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hiện các quy định tại Luật Quảng cáo số 47/VBHN-VPQH  ngày 10 tháng 12 năm 2018 và những quy định đối với việc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn thực hiện các quy định tại Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, tham gia nhiều ý kiến, đặt ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn, thể hiện sự quyết tâm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.

Thông qua Hội nghị nhằm bổ sung, cập nhật kịp thời các kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa như: hoạt động biểu diễn nghệ thuật, karaoke, hoạt động quảng cáo, thư viện...; trang bị các kỹ năng, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Bạch Huệ