TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

(16:46 | 14/05/2021)

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 570/SVHTT-VP ngày 14/5/2021 về việc hướng dẫn cụ thể một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao theo Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Giải Futsal tỉnh Kiên Giang mở rộng năm 2021 (Ảnh minh họa)

Nội dung văn bản, chủ yếu hướng dẫn rõ thêm một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao. Về không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc tại điểm 1.1 khoản 1 Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021: Các hoạt động tại công viên, thư viện, bảo tàng, triển lãm, trưng bày và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tập luyện thuộc các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao thực hiện theo quy định này. Về tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết tại điểm 1.2 khoản 1 Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021: Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và các sự kiện của tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định này, tạm dừng từ nay đến hết ngày 30/5/2021.

Về tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ cao tại điểm 1.4 khoản 1 Công văn số 591/UBND-KGVX ngày 12/5/2021: Các hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà bao gồm tất cả các cơ sở có tổ chức dịch vụ hoạt động các môn thể dục, thể thao ở trong nhà, bao gồm cả các sân bóng đá futsal ở trong các nhà thi đấu thể dục thể thao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật bao gồm cả các cuộc thi, liên hoan, hội diễn văn nghệ, hội thi tổ chức tại địa điểm cố định; tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ nay đến 30/5/2021.

Thanh tra thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa và thể thao theo quy định của pháp luật.

Ban Biên tập