TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Bộ VHTTDL yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(08:46 | 27/05/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn số 1676/BVHTTDL-VHCS gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ VHTTDL nhận định, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, theo đúng quy định, Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị, Công điện, Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị theo "Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" của Bộ Y tế.

Đồng thời quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19; bắt buộc đeo khẩu trang tại cơ quan, đơn vị. Trường hợp có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở… phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ động cách ly, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương về việc khai báo y tế, cách ly, theo dõi phòng, chống dịch bệnh.

Không tổ chức các chuyến đi công tác vào vùng có dịch, trường hợp cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng; hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết. Trường hợp phải tổ chức cuộc họp, chỉ bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp và phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp.

Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí sắp xếp làm việc giãn cách, trực tuyến phù hợp với tính chất, điều kiện làm việc; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, chất lượng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong trường hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19./.

Thanh Thủy (Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/)