TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Thư Chúc mừng nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa

(13:50 | 26/08/2021)

Kính gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch !

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thư chúc mừng Bộ trưởng Van hóa.pdf