TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn tạm thời áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn theo từng cấp độ dịch COVID-19 đối với các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:59 | 11/11/2021)

Ngày 09/11/2021, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Hướng dẫn tạm thời số 672/HD-SVHTT về việc áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn theo từng cấp độ dịch COVID-19 đối với các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nội dung của hướng dẫn cụ thể như sau:

A. YÊU CẦU CHUNG KHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, GIA ĐÌNH VÀ THỂ THAO

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Theo dõi sức khỏe của người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ hàng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử lý theo quy định.

- Tại khu vực cửa vào địa điểm tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, người tham dự phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách theo quy định; kiểm soát và quản lý người vào; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Yêu cầu toàn bộ người tham gia tổ chức phải thực hiện “Thông điệp 5K”.

- Có phương án bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người tổ chức/người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc. Khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người tham gia tổ chức.

- Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa phương khi có yêu cầu.

- Yêu cầu người tham dự: Thực hiện “Thông điệp 5K”, chấp hành các quy định của pháp luật về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Ban Tổ chức; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế theo quy định.

- Trong trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định mới.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

1. Đối với cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: karaoke, vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử.

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

- Người đến tham gia hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời hạn 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định của Bộ Y tế.

- Chủ cơ sở phải: xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; có phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp).

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2, 3, 4: Ngừng hoạt động (riêng karaoke, vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử bên trong cơ sở lưu trú du lịch ở địa bàn có dịch cấp độ 2 được phép hoạt động).

2. Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng

2.1. Việc tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống đặc biệt quan trọng của đất nước, của tỉnh: Thực hiện theo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống được Thường trực Tỉnh ủy hoặc Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

2.2. Các hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng không thuộc các hoạt động tại điểm 2.1 nêu trên, tổ chức thực hiện theo các cấp độ dịch như sau:

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Hoạt động trong điều kiện bình thường mới; phải xây dựng kế hoạch tổ chức, cùng với phương án phòng, chống dịch COVID-19 và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Giảm quy mô, thay đổi hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện: không tập trung quá 20 người cùng một thời điểm ở trong nhà và không quá 30 người cùng một thời điểm ở ngoài trời, nơi công cộng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng… bằng các hình thức phù hợp.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3: 

- Giảm quy mô, thay đổi hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện: không tập trung quá 10 người cùng một thời điểm ở trong nhà và không quá 20 người cùng một thời điểm ở ngoài trời, nơi công cộng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng… bằng các hình thức phù hợp.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Ngừng tổ chức.

- Tăng cường công tác tuyên truyền ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng… bằng các hình thức phù hợp.

3. Đối với hoạt động lễ hội

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Hoạt động trong điều kiện bình thường mới; phải xây dựng kế hoạch tổ chức, cùng với phương án phòng, chống dịch COVID-19 và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Chỉ tổ chức phần nghi lễ và đảm bảo phù hợp với điều kiện: không tập trung quá 20 người cùng một thời điểm ở trong nhà và không quá 30 người cùng một thời điểm ở ngoài trời, nơi công cộng; không tổ chức các hoạt động hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Chỉ tổ chức phần nghi lễ và đảm bảo phù hợp với điều kiện: không tập trung quá 10 người cùng một thời điểm ở trong nhà và không quá 20 người ở ngoài trời, nơi công cộng; không tổ chức các hoạt động hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Ngừng tổ chức (riêng phần nghi lễ tổ chức nội bộ tại các di tích lịch sử-văn hóa, đền thờ,…thì Ban Bảo vệ di tích, Ban Quản lý đền thờ,... xây dựng kế hoạch tổ chức nghi lễ nội bộ, cùng với phương án phòng, chống dịch COVID-19 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

4. Đối với hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật:

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

- Người đến tham gia hoạt động, sử dụng dịch vụ tại: thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật trong nhà phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời hạn 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định của Bộ Y tế.

- Tại đơn vị, cơ sở, địa điểm tổ chức các hoạt động phải: xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; có phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp); tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho người quản lý, nhân viên, người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

* Riêng đối với hoạt động của xe ô tô thư viện lưu động; hoạt động chiếu phim và biểu diễn văn hóa, nghệ thuật ở ngoài trời, nơi công cộng: Hoạt động trong điều kiện bình thường mới; phải xây dựng kế hoạch tổ chức, cùng với phương án phòng, chống dịch COVID-19 và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Thực hiện các điều kiện như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Giảm 50% số lượng khách, khản giả, độc giả phục vụ so với sức chứa tại một thời điểm, của một địa điểm.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Thực hiện các điều kiện như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Giảm 70% số lượng khách, khản giả, độc giả phục vụ so với sức chứa tại một thời điểm, của một địa điểm.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Ngừng hoạt động.

5. Đối với hoạt động của các di tích, bảo tàng:

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

- Người đến tham quan, nghiên cứu, hướng dẫn, thuyết minh tại di tích, bảo tàng phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời hạn 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định của Bộ Y tế.

- Quản lý của đơn vị, cơ sở phải: xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; có phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp); tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho người quản lý, nhân viên, người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Thực hiện các điều kiện như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Bố trí đón tiếp, phục vụ tham quan cùng thời điểm không quá 20 người.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Thực hiện các điều kiện như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Bố trí đón tiếp, phục vụ tham quan cùng thời điểm không quá 10 người.

- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Ngừng hoạt động.

6. Đối với việc cưới

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Tổ chức lễ cưới và tiệc cưới trong điều kiện bình thường mới; đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định 5k của Bộ Y tế và các quy định của chính quyền địa phương.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

* Tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại gia đình:

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ gia đình giảm quy mô, số lượng khách mời và không tập trung quá 30 người tại cùng một thời điểm; tuân thủ quy định 5k của Bộ Y tế.

- Khuyến khích các hộ gia đình dùng hình thức báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

* Tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tại các cơ sở nhà hàng, dịch vụ ăn uống:

Các gia đình thực hiện theo nội quy, quy định của các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống (theo hướng dẫn của Sở Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố đối với hoạt động của nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống).

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ gia đình tạm hoãn thời gian tổ chức lễ cưới, tiệc cưới hoặc chỉ tổ chức lễ cưới, tiệc cưới trong nội bộ gia đình và không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm; tuân thủ quy định 5k của Bộ Y tế.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

Vận động, yêu cầu các hộ gia đình tạm hoãn thời gian tổ chức lễ cưới, tiệc cưới và chỉ tổ chức lễ cưới, tiệc cưới khi cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh, trở lại trạng thái có dịch các cấp độ 1, 2, 3.

7. Đối với việc tang

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Tổ chức lễ tang theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Tổ chức lễ tang theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020.

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hạn chế số người phục vụ, người đến viếng, tham dự lễ tang, an táng và không tập trung quá 30 người tại cùng một thời điểm.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Tổ chức lễ tang theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020.

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến viếng, tham dự lễ tang, án táng và không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm; đoàn đến viếng không quá 05 người/đoàn.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Tổ chức lễ tang theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020.

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chỉ tổ chức lễ tang trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến viếng, tham dự lễ tang, án táng và không tập trung quá 10 người tại cùng một thời điểm; không cử các đoàn đến viếng lễ tang.

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao

1.1. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Người tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu là 2m. Người tham gia tập luyện chủ động các biện pháp vệ sinh, sát khuẩn bề mặt đối với các trang, thiết bị tập luyện.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Hạn chế tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. Trong trường hợp tập luyện theo nhóm không quá 50 người mỗi nhóm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 4m2/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm.

- Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Hạn chế tối đa hoạt động tập luyện theo nhóm đông người. Trong trường hợp tập luyện theo nhóm không quá 20 người mỗi nhóm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 6m2/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm.

- Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại các khu vực công cộng.

1.2. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

- Người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.

- Cơ sở thể dục thể thao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến) hàng ngày; đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay với xà phòng tại các khu vực tập luyện, thi đấu. Phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến khích thông gió tự nhiên; có nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và quy định của Bộ Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Thực hiện các điều kiện như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Giảm quy mô phòng tập (công suất tối đa 70%); hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang, thiết bị.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Thực hiện các điều kiện như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Hạn chế số lượng người tập (công suất sử dụng phòng tập tối đa là 30%). Đối với các phòng tập có thiết kế khép kín, không có điều kiện thông gió, nguy cơ dễ lây lan dịch bệnh có thể yêu cầu tạm dừng hoạt động.

- Cơ sở cung ứng dịch vụ có trách nhiệm thực hiện biện pháp khử khuẩn hàng tuần; thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang, thiết bị hàng ngày.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà.

2. Hoạt động thi đấu thể dục thể thao

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Ban Tổ chức giải hoặc đơn vị tổ chức giải thể thao chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức giải phê duyệt trong thời hạn tối thiểu 15 ngày trước khi giải khai mạc (bao gồm việc kiểm tra, xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người tham gia, khán giả và phương án phối hợp với cơ quan y tế xử lý khi phát hiện ca mắc mới; thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh trang, thiết bị, dụng cụ).

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức giải thi đấu thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch trên từng địa bàn.

- Hạn chế số lượng khán giả; duy trì công suất khán đài tối đa là 50%.

- Những người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, khán giả đến từ địa bàn có dịch cấp độ 3 phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời hạn 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Hạn chế tổ chức các giải thể thao có quy mô lớn; chỉ tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh có quy mô hạn chế; các giải thể thao quần chúng có số lượng người tham gia thi đấu đông chỉ được tổ chức ngoài trời, trong không gian thoáng.

- Vận động viên, người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, khán giả phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc.

- Đối với các giải thể thao có lượng khán giả lớn như thi đấu bóng đá, duy trì công suất khán đài tối đa là 30%. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng hình thức thi đấu không có khán giả.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao.

3. Hoạt động tập huấn, đào tạo vận động viên

3.1. Vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, nhân viên phục vụ đã tiêm đủ 02 liều vắc xin

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo vận động viên trong điều kiện bình thường mới; Cơ sở phải xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo, cùng với phương án phòng, chống dịch COVID-19 và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo và phương án phòng chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo và phương án phòng chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo và phương án phòng chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Cách ly tập trung 7 ngày; theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Không ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

3.2. Vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, nhân viên phục vụ chưa tiêm đủ 02 liều vắc xin

a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1:

Tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo vận động viên trong điều kiện bình thường mới; Cơ sở phải xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo, cùng với phương án phòng, chống dịch COVID-19 và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo và phương án phòng chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

c) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo và phương án phòng chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Không ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

d) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo và phương án phòng chống dịch COVID-19 như địa bàn có dịch cấp độ 1.

- Cách ly tập trung 07 ngày; theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo (kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện)

 - Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.

- Không ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.

Xem văn bản chi tiết tại đây.

Ban Biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 672_HD-SVHTT.signed.pdf