TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Ngành Văn hóa và Thể thao Kiên Giang triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

(16:36 | 11/01/2022)

Ngày 10/01/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa và thể thao năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tập thể Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận

Năm 2021, sự điều hành của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VHTTDL; các lĩnh vực hoạt động ngày càng gắn kết và phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và phát triển các lĩnh vực của ngành đã thực hiện linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch nội dung các hoạt động phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Trọng tâm là công tác tham mưu xây dựng, ban hành các chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành đảm bảo thời gian quy định. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước được thực hiện tốt và kịp thời. Công tác trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được quan tâm, gắn kết việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội, từng gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên có nhiều đổi mới; các đội tuyển tham gia thi đấu 10 giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế; đạt 38 huy chương các loại (15 HCV, 09 HCB và 14 HCĐ); có 06 VĐV đạt kiện tướng đẳng cấp thế giới, 09 VĐV đạt kiện tướng đẳng cấp quốc gia.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao, một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở VHTT đã biểu dương những kết quả mà ngành VHTT đạt được trong năm 2021. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Giám đốc Sở VHTT đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt, kịp thời các chương trình, nghị quyết, quyết định, đề án, dự án, kế hoạch về phát triển văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện, lễ hội gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Triển khai xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và chú trọng xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thư viện, điện ảnh, bảo tàng, vui chơi giải trí linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch Covid-19. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt kế hoạch 5 năm, hằng năm thực hiện chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện tài năng thể thao; ưu tiên đầu tư các môn thể thao có thế mạnh của tỉnh, nâng dần thành tích thể thao so với khu vực và toàn quốc. Phát động tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Kiên Giang năm 2022; Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, huyện, tỉnh để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2022. Chú trọng công tác đầu tư các thiết chế VHTT ở cấp huyện, xã, ấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình chuyển tiếp của ngành trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành sắp xếp, củng cố kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTT theo đề án được phê duyệt.

Tại Hội nghị, tập thể Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hà Tiên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Thuận được nhận Cờ thi đua của Bộ VHTTDL vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VHTT tại địa phương năm 2021; 09 tập thể, 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL. Dịp này, 08 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành VHTT tỉnh nhà đã được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VHTTDL".

Ngọc Thy