TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Nhân sự

(11:09 | 01/08/2022)

Ngày 25/7/2022, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành các Quyết định, gồm:

Quyết định số 456/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm lại ông Võ Huỳnh Hòa giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế;

Quyết định số 457/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm lại ông Lê Minh Kiệt giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao;

Quyết định số 458/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Bạch Huệ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao.

Huỳnh Hòa