TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022)

(13:25 | 27/08/2022)

Hòa cùng không khí vui tươi của cả nước chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); ngày 26/8, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tổ chức Hội thao và Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022).

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT); Lê Công Nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Nguyễn Diệp Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở; gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố. Ban Tổ chức vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh; nguyên là lãnh đạo Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao qua các thời kỳ; nguyên là lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở qua các thời kỳ đến tham dự.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở VHTT ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 77 năm xây dựng và phát triển Ngành Văn hóa - Thông tin

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và đầy tự hào của ngành Văn hóa - Thông tin. Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở VHTT cho biết: 77 năm đã trôi qua, sự nghiệp văn hóa luôn được sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập đến sự trưởng thàng vững vàng như hôm nay, những cán bộ văn hóa luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, ngành Văn hóa tiếp tục phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đội ngũ hoạt động lĩnh vực văn hóa ngày càng được bổ sung cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trưởng thành về năng lực quản lý, khả năng chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở cơ sở. Văn hóa trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, cổ vũ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và đặc biệt ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ trong thời gian qua, kết quả xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa trong giai đoạn 2021 - 2026 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Hội nghị Văn hóa có quy mô lớn nhất lịch sử và diễn ra sau 75 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó càng khẳng định hơn vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, trong chính trị và trong kinh tế.

Ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở VHTT trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL" của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân

Ông Nguyễn Văn Sáu cũng cho biết: Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, của những thế hệ cán bộ văn hóa, những người làm công tác văn hóa tỉnh Kiên Giang đang tích cực thực hiện các nghị quyết của Đảng vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp sức lực, trí tuệ trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, ngành Văn hóa đã làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tốt các lễ hội, sự kiện VHTTDL, các hội thi văn nghệ, ngày hội gia đình; chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân ngành VHTT liên tục được nhận Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Bộ VHTTDL, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Bà Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở VHTT trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL" của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân

 Trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên của toàn Ngành tiếp tục đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà trước mắt tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tổ chức thành công các sự kiện, lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh; đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, biện pháp phát triển các lĩnh vực của ngành cũng như phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện tốt các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Sở VHTT trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTTDL” cho 20 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VHTTDL; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022.

Hội thao kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin.

Trước đó, Sở VHTT đã tổ chức Hội thao kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin, với các môn: Ném bóng vào rổ nam, nữ phối hợp và Bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp. Hội thao còn là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, phát huy sức mạnh và tạo động lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác.

Ngọc Thy