TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động TDTT tỉnh Kiên Giang

(11:57 | 31/10/2022)

Tại phiên họp ngày 26/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Kiên Giang.

Được biết, chế độ, định mức chi cho hoạt động TDTT của tỉnh hiện nay đang được thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh: Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006; Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 và Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 trên cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa: Quỳnh Như

Tuy nhiên, những chế độ hỗ trợ này được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, một số văn bản đã hết hiệu lực một phần, nên phần nào khó khăn trong việc áp dụng thực hiện vì phải tra cứu nhiều văn bản. Mặt khác, một số chế độ, định mức hiện nay không còn phù hợp do đã ban hành quá lâu hoặc đã có quy định mới của Trung ương đã ban hành và thay thế mới để đảm bảo các định mức chi phù hợp với tình hình thực thế. Bên cạnh đó, tại khoản 1, Điều 7 của Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quy định “Khi giá cả thực tế tăng: Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định các mức chi cụ thể đối với các giải thi đấu thể thao do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể đối với giải thi đấu thể thao do cơ quan, đơn vị thuộc địa phương tổ chức hàng năm cho phù hợp nhưng không vượt quá 20% mức chi tối đa quy định tại Thông tư này và phải tự sắp xếp trong phạm vi nguồn kinh phí thường xuyên trong dự toán được giao đầu năm để thực hiện”.

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng văn bản; chế độ, định mức được ban hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xây dựng Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động TDTT tỉnh Kiên Giang là cần thiết, phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, làm cơ sở cho cơ quan quản lý Nhà nước lập dự toán chi chế độ, định mức cho các hoạt động TDTT được công khai, minh bạch.

Tại Thông báo số 129/TB-HĐND ngày 28/10/2022, HĐND tỉnh có ý kiến: Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động TDTT tỉnh Kiên Giang. Xác định đây là nghị quyết quy phạm pháp luật theo khoản 1 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục về ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật và trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022./.

Đồng Bằng