TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm

(10:31 | 10/02/2023)

Ngày 8/2, Cục Văn hóa cơ sở vừa có công văn số 74/VHCS-QCTT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Cục Văn hóa cơ sở vừa có công văn số 74/VHCS-QCTT về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (ảnh minh họa- Thu Thương)

Theo đó, công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương ký nêu rõ:

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/BCSĐ ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm tại địa phương, Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam theo nội dung tại Mục 2 Phần II của Đề án và những nội dung có liên quan.

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tọa đàm, hội thảo khoa học; triển lãm nghệ thuật; nói chuyện chuyên đề; thi tìm hiểu Đề cương về văn hóa Việt Nam và các hoạt động khác phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề, chiếu phim tài liệu… kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, hướng tới nhiều đối tượng; có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Cục Văn hóa cơ sở để tổng hợp.

Cục Văn hóa cơ sở cũng gửi kèm Công văn này Đề án số 01/ĐA-BCSĐ ngày 02 tháng 02 năm 2023 Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Hà An (Nguồn: bvhttdl.gov.vn)