TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2025

(10:36 | 22/02/2023)

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2025 nhằm tận dụng lợi thế, liên kết hợp tác giữa hai địa phương để cùng nhau phát triển; hình thành và phát triển mối quan hệ toàn diện và bền vững, làm cơ sở hợp tác cho những năm tiếp theo.

Về lĩnh vực văn hóa: Trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiến hành sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật, nghiên cứu khoa học về bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang. Liên kết, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang trao đổi nghiệp vụ hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan; phương pháp bảo quản, phòng ngừa, bảo quản trị liệu hiện vật gốc, hiện vật đồng thời. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lập đề cương thiết kế mỹ thuật, thực hiện trưng bày chuyên đề bảo tàng. Đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: Hàng năm hoặc trong cả giai đoạn, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật (hoặc Trung tâm Văn hóa) hai tỉnh tổ chức, bố trí các cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm định kỳ luân phiên tại từng địa phương về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hệ thống Trung tâm Văn hóa theo hướng chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn cho đội ngũ viên chức, diễn viên, nhạc công... của hai Trung tâm tại một trong hai tỉnh, tùy theo điều kiện cụ thể và trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của lãnh đạo hai Trung tâm. Tăng cường hỗ trợ, trao đổi về tổ chức các cuộc thi, hội diễn cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc như sáng tác kịch bản, dàn dựng, tham gia Ban Giám khảo... khi một trong hai đơn vị có yêu cầu. Tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao sở trường, chuyên môn và chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, giới thiệu mô hình câu lạc bộ mới hình thành hoạt động chất lượng và hiệu quả để học tập, nhân rộng điển hình. Sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau về các thiết chế văn hóa, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Về lĩnh vực thể dục thể thao: Tổ chức các cuộc giao lưu thể dục thể thao, giới thiệu về phong trào thể thao quần chúng, các môn thể thao thế mạnh và phương pháp tổ chức huấn luyện, tổ chức thi đấu. Phối hợp tổ chức và tham gia thi đấu các hội thao, các giải thể thao, giải marathon truyền thống cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế; trao đổi chuyên gia trong công tác quản lý và phát triển thể dục thể thao quần chúng; hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, công trình thể dục thể thao. Liên kết, phối hợp công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. Trao đổi chuyên gia trong đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, vận động viên chuyên nghiệp.

 

Về lĩnh vực du lịch: Phối hợp tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, hội chợ về liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang tổ chức; cùng tham gia triển khai Chương trình hợp tác phát triển du lịch do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch. Phối hợp phát triển nguồn nhân lực du lịch và mời gọi đầu tư phát triển du lịch. Hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính sách và quy trình, thủ tục đầu tư trên địa bàn hai tỉnh; phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án xây dựng Nhà khách Bông Sen, tỉnh Hậu Giang tại thành phố Phú Quốc để sớm được khởi công xây dựng. Phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành từ tỉnh Kiên Giang đến tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch trong tỉnh Hậu Giang và ngược lại để kết nối các điểm đến, tuyến du lịch, chương trình du lịch giữa hai tỉnh. 

Để chương trình hợp tác thiết thực và hiệu quả, hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể, xác định từng nội dung chương trình, sản phẩm, phần việc chi tiết, có trọng tâm gắn với thời gian, địa điểm để hợp tác, triển khai thực hiện, phân công đơn vị đầu mối theo dõi; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, làm cơ sở hợp tác cho những năm tiếp theo.

Ngọc Thy