TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Nhân sự

(10:48 | 22/02/2023)

Ngày 21/02/2023, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 84/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý văn hóa; đồng thời Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 85/QĐ-SVHTT về việc bổ nhiệm lại ông Lê Văn Em giữ chức vụ Trưởng Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang.

Võ Huỳnh Hòa