TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Nhân sự

(11:16 | 07/03/2023)

Ngày 01/3/2023, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 97/QĐ-SVHTT về việc điều động, bổ nhiệm ông Võ Huỳnh Hòa, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời ban hành Quyết định số 98/QĐ-SVHTT về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Ba, Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Kiên Giang.

Võ Huỳnh Hòa