TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Vận động đoàn viên tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

(15:46 | 28/03/2023)

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng ngày 27/3/2023 thành công tốt đẹp. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn là một trong những nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở VHTT nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội - Ảnh: Ngô Tươi

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao.

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đánh giá của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 BCHCĐ cơ quan Sở VHTT đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Cùng với việc vận động đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của công đoàn đạt kết quả tốt, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hàng năm có từ 95% trở lên CBCCLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và có 75% trở lên đạt “Đoàn viên xuất sắc”; bình quân hàng năm có trên 10 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được công nhận; nhiều tập thể và cá nhân được cấp thẩm quyền khen thưởng.

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở VHTT trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan BCHCĐ Sở VHTT nhiệm kỳ mới cần phải chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu với Đảng ủy, sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Sở, đây là 2 yếu tố quan trọng và điều kiện thuận lợi để tổ chức vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn. BCH thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn. Quan tâm phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện nội dung chăm lo lợi ích chính đáng cho CBCCLĐ; chú trọng động viên và tạo điều kiện cho đoàn viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với cơ quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, của công đoàn trong CBCCLĐ gắn chặt với tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VHTT biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở VHTT, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị BCHCĐ nhiệm kỳ mới sớm ban hành Quy chế làm việc, xây dựng chương trình, nội dung hoạt động hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Kịp thời tiếp thu, triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản mới của ngành VHTT. Tập trung phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; tích cực xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua của cơ quan, của công đoàn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Sở VHTT nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở VHTT nhiệm kỳ 2023 - 2028, BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 9 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngọc Thy