TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Không tổ chức phần hội tại Lễ hội truyền thống Nguyễn Trung Trực và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

(11:04 | 09/09/2020)

Đó là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Thông báo số 682/TB-VP ngày 08/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về buổi họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2020); Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV năm 2020.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có ý kiến kết luận như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 152 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2020), với các hoạt động phù hợp trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ. Về phần lễ, tổ chức theo nghi thức hàng năm, kết hợp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Lưu ý, Lễ Thắp hương tại đình và Lễ Dâng hương tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực xem xét, nghiên cứu quy mô tổ chức phải phù hợp, trang nghiêm, trang trọng và an ninh, an toàn (tổ chức nghi lễ dâng hương, không tổ chức khán đài sân khấu và các hoạt động diễu hành cộ hoa, biểu diễn Lân - Sư - Rồng). Về phần hội, không tổ chức các hoạt động hội (chợ phiên, gian hàng quảng bá du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...). Riêng Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang năm 2020 thống nhất cho tổ chức theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu sớm hoàn chỉnh kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hoàn thành chậm nhất ngày 10/9/2020). Sau khi thống nhất ban hành kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản thông báo đến các tỉnh, thành phố việc tổ chức Lễ hội; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ hội này. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường công tác truyền thông về ý nghĩa và công tác tổ chức Lễ hội của địa phương để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội. UBND thành phố Rạch Giá chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, tuyên truyền thực hiện việc treo đèn lồng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý giá cả hàng hóa, dịch vụ...; chỉ đạo Ban Bảo vệ di tích đình Nguyễn Trung Trực tổ chức tốt Lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo tỉnh. Đối với Lễ hội truyền thống Nguyễn Trung Trực tại một số địa phương khác (Phú Quốc, Châu Thành...) và các sự kiện, lễ hội khác trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm 2020, giao Sở VHTT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu có ý kiến đề xuất UBND tỉnh về chủ trương tổ chức theo quy định...

2. Thống nhất chủ trương cho tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV năm 2020, với quy mô nội bộ, tổ chức phần lễ theo nghi lễ hàng năm, không tổ chức các hoạt động phần hội (như giải Đua ghe ngo, hội chợ thương mại, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao và trò chơi dân gian...).

Ban Biên tập