TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 285 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2021)

(09:56 | 01/02/2021)

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 285 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2021) diễn ra vào ngày 20/02 (nhằm ngày mùng 09/01 âm lịch) và ngày 26/02/2021 (nhằm ngày 15/01 âm lịch). Qua tổ chức lễ kỷ niệm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của cán bộ, Nhân dân địa phương về một sự kiện văn học trọng đại đã diễn ra trên quê hương Hà Tiên từ những buổi ban đầu cha ông đi mở đất. Từ đó, cùng nhau trân trọng giữ gìn và phát huy.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp; mặt khác do tình hình dịch bệnh nên việc kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì vậy khả năng vận động các doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức các sự kiện của thành phố Hà Tiên năm 2021 thật sự khó khăn. Do đó,  thành phố Hà Tiên không tổ chức phần hội trong Lễ hội kỷ niệm 285 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các, chỉ tổ chức phần lễ. Lễ tế trời đất, dâng hương tại Đền thờ họ Mạc, diễn ra vào lúc 21giờ, ngày 20/02/2021 (nhằm mùng 09/01 âm lịch). Tiếp sau đó, lễ viếng mộ Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích và mộ bà Mạc Mi Cô. Cũng trong ngày này, vào lúc 22 giờ, tại Đền thờ họ Mạc sẽ thực hiện nghi thức khai bút đầu xuân. Vào lúc 9 giờ, ngày 26/02/2021 (nhằm ngày 15/01 âm lịch), lễ viếng mộ nhà thơ Đông Hồ, Mộng Tuyết và thăm Nhà lưu niệm Đông Hồ.

Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 285 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các để tôn vinh, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của các bậc tiền nhân. Thông qua các hoạt động phần lễ nhằm giáo dục cán bộ, Nhân dân kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của địa phương. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường văn hóa để phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Phương