TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội

(15:14 | 04/02/2021)

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2020 cơ bản thực hiện nghiêm các quy định, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Để thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2021, một trong các nhiệm vụ, giải pháp đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách.

Lễ dâng hương kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Thị Nương (12/10/1960 - 12/10/2020) - Ảnh: Thanh Hải

Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần, là bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thống kê được 37 lễ hội thuộc các loại hình lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa. Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về công tác  tổ chức và quản lý lễ hội. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch. Khởi đầu năm 2020 là Lễ hội kỷ niệm 58 năm ngày hy sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (09/01/1962 - 09/01/2020) tại huyện Hòn Đất; Lễ hội đón Giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và huyện Phú Quốc, Vĩnh Thuận (riêng huyện Vĩnh Thuận tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, không có bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tỉnh rà soát lại kế hoạch tổ chức các lễ hội, điều chỉnh nội dung, chương trình nghi lễ, một số lễ hội hủy hoặc giảm quy mô, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội như: Lễ hội kỷ niệm 284 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2020); Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; Lễ hội kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Thị Nương (12/10/1960 - 12/10/2020), Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV năm 2020, Lễ hội Nghinh Ông - Lại Sơn - Kiên Hải. Tại các không gian diễn ra phần lễ, ngành VHTT đã chủ động phối hợp với các ngành như: Y tế, Công an, Biên phòng và các địa phương triển khai tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đại biểu và người dân tham dự lễ.

Để thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở VHTT đã kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đến các đơn vị, địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Các lễ hội dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức ở các cơ sở thờ tự tôn giáo được hướng dẫn nghi lễ tổ chức dâng hương trang trọng theo truyền thống, không tập trung đông người, không tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ tháng 02/2020 đến tháng 12/2020, hầu hết các đình, chùa, tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng chỉ đăng ký các hoạt động tín ngưỡng, không đăng ký chương trình tổ chức lễ hội.

Trưng bày, giới thiệu sách tại Lễ hội kỷ niệm 58 năm ngày hy sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (09/01/1962 - 09/01/2020)

Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, không xảy ra các hoạt động thương mại hóa, hoạt động mê tín dị đoan trong các dịp lễ hội. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường, kịp thời ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, đảm bảo an ninh trật tự. Công tác bảo tồn, tôn tạo di tích được quan tâm; tất cả di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đều có người trông coi và bảo quản, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Nhìn chung, công tác quản lý và tổ chức các lễ hội đã từng bước đi vào nề nếp, chất lượng ngày được nâng cao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của người dân; góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Lễ hội với giá trị văn hóa có ý nghĩa giáo dục to lớn đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Nhằm bảo vệ các giá trị tốt đẹp của lễ hội, trong năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành VHTT, các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và Công văn số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19/11/2020 về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; vận động Nhân dân tham gia lễ hội trên tinh thần tiết kiệm, an toàn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời điều chỉnh các hoạt động lễ hội và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các lễ hội và di tích. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định...

Quỳnh Như