TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Lễ viếng kỷ niệm 61 năm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương

(14:59 | 27/09/2021)

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ viếng kỷ niệm 61 năm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương (Hồng Hạnh) (12/10/1960-12/10/2021).

Lễ viếng được tổ chức với nghi thức trang nghiêm, tiết kiệm theo đúng Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Lễ viếng được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 12/10/2021 tại Tượng đài Mai Thị Nương.

Ảnh minh họa - Ảnh: Thế Hạnh

UBND huyện Giồng Riềng giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu thành lập Ban Tổ chức, thông báo phân công các tiểu ban, xây dựng nội dung, bài phát biểu cho lãnh đạo, chương trình tổ chức lễ viếng; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện thực hiện trang trí đèn hoa, đèn chớp, cờ phướn, băng rôn... khu vực xung quanh Tượng đài Mai Thị Nương và Khu vực Nội ô thị trấn Giồng Riềng.

Việc tổ chức lễ viếng nhằm tôn vinh công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, trong đó nữ Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương là một tấm gương tiêu biểu của huyện Giồng Riềng, giáo dục cho cán bộ và Nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc, tấm gương anh dũng hy sinh của Anh hùng LLVTND Mai Thị Nương, từ đó ra sức lao động, học tập và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Giồng Riềng ngày càng giàu đẹp.

Phương Xuân