TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Dời thời gian tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”

(16:06 | 11/07/2022)

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và qua nghiên cứu, xem xét nội dung Tờ trình của UBND thành phố Phú Quốc, Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc; Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản đề xuất UBND tỉnh về việc dời thời gian tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”; Lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang lần thứ nhất năm 2022 và Hội thảo phát triển nước mắm truyền thống Phú Quốc.

Theo Kế hoạch, Lễ đón nhận Bằng DSVHPVTQG “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”; Lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang, lần thứ nhất năm 2022 và Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc” diễn ra vào ngày 16/7 tới đây tại thành phố Phú Quốc nhằm quảng bá, tôn vinh và bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển thương hiệu và tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người thành phố Phú Quốc nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung đến du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo hoạt động tuyên truyền, quảng bá thu hút sự quan tâm của du khách trong ngoài nước, đẩy mạnh truyền thông về giá trị di sản quốc gia “Nghề làm nước mắm ở Phú Quốc” để tạo cơ sở cho việc tiến đến xin lập hồ sơ đăng ký trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Biểu tượng Thùng làm nước mắm Phú Quốc tại Công viên Bạch Đằng,

thành phố Phú Quốc - Ảnh: Thế Hạnh

Tuy nhiên theo nội dung Tờ trình của UBND thành phố Phú Quốc và Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc đề xuất UBND tỉnh dời thời gian tổ chức các sự kiện nêu trên vì nếu tổ chức vào thời điểm này tại Nhà Văn hóa thành phố Phú Quốc thì không gian hẹp, không đáp ứng số lượng lớn du khách tham dự, nếu tổ chức ngoài trời (Công viên Bạch Đằng) thì thời tiết trong mùa mưa bão sẽ không an toàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung tại Công văn số 5277/VP-KGVX ngày 07/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời qua xem xét nội dung các Tờ trình; Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, đề xuất UBND tỉnh như sau:

Đối với Lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang, lần thứ nhất năm 2022 và Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc” thống nhất đề xuất dời thời gian và địa điểm vào thời điểm thích hợp.

Đối với Lễ đón nhận Bằng DSVHPVTQG “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” lồng ghép tổ chức trao tại Lễ khai mạc Lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang. Về quy mô, nội dung Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức.

Ban Biên tập