TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

(11:35 | 14/04/2023)

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 366/TB-VP ngày 12/4/2023 về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019) tại TP.Rạch Giá - Ảnh: Thế Hạnh

Trong nội dung văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung có ý kiến chỉ đạo như sau: Đối với các sự kiện, lễ hội cấp tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết (đảm bảo quy mô như hàng năm), báo cáo tại cuộc họp giao ban trong tháng 4/2023 để lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến. Đồng thời, giao Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo việc chuẩn bị, phối hợp đăng cai tổ chức Hội thi sân khấu cải lương toàn quốc năm 2023 và đăng cai Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2023, báo cáo tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh trong tháng 4/2023.

Ngành Văn hóa cần xác định sự kiện Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá” là nhiệm vụ trọng tâm; vì vậy, cần tập trung và ưu tiên nguồn lực để thực hiện. Đối với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer và Lễ hội Nghinh Ông - xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải cần sắp xếp thời gian khai mạc gắn với các hoạt động. Để ưu tiên dành nguồn lực cho tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao không cử, không bố trí các đoàn tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tại các địa phương khác.

Về Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 11/7/2022, giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Kiên Hải chủ động tham mưu, báo cáo khó khăn, vướng mắc tại họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính sớm tham mưu trình UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Ban Biên tập