TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV - năm 2023

(23:29 | 05/10/2023)

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV - năm 2023 diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 25 đến 28/11/2023 (nhằm ngày 13 - 16/10 âm lịch) tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, vào dịp Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi và hấp dẫn.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV - năm 2023 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, phù hợp với truyền thống, phong tục của đồng bào Khmer, trên tinh thần vui tươi, lành mạnh và hiệu quả. Theo kế hoạch, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được diễn ra liên tục trong những ngày hội. Phần lễ, gồm Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/11 (nhằm ngày 15/10 âm lịch) tại khán đài bờ sông Cái Lớn, thị trần Gò Quao, huyện Gò Quao. Cũng tại địa điểm này, tổ chức Lễ Cúng Trăng diễn ra vào tối 27/11.

Phần hội gồm nhiều nội dung hoạt động đa dạng, phong phú sắc màu văn hóa vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc nhằm tạo không khí sôi nổi như: Hội thi “Duyên dáng Khmer và trình diễn nhạc ngũ âm” tỉnh Kiên Giang; thi làm giàn thủy lục đẹp; trưng bày hình ảnh, hiện vật đồng bào Khmer; triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách; hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm địa phương; giải Taekwondo tỉnh Kiên Giang; giải Đua ghe ngo tỉnh; giải Bóng chuyền nam Tứ hùng huyện Gò Quao mở rộng; giải Bóng đá nam 11 người huyện Gò Quao.

UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các huyện, thành phố có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương và tuyển chọn các tiết mục, các đội tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer cấp tỉnh.

Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer nhằm duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; qua đó giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong tỉnh trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer, của các dân tộc khác ở địa phương với đồng bào cả nước, để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Cũng thông qua các hoạt động của Ngày hội nhằm động viên, khuyến khích đồng bào Khmer cùng các dân tộc khác tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao; hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao sức khoẻ, các giá trị văn hoá truyền thống và giao lưu, trao đổi tăng cường tình đoàn kết gắn bó với các dân tộc khác ở địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Để công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV - năm 2023 được chu đáo và đạt kết quả tốt; UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện Gò Quao. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kịch bản, trang trí sân khấu Lễ khai mạc Ngày hội, Bế mạc thi đấu giải Đua ghe ngo, chương trình biểu diễn văn nghệ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao do tỉnh tổ chức. Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Gò Quao và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá Ngày hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và bằng các hình thức trực quan tại thị trấn Gò Quao và các đường phố chính tại thành phố Rạch Giá. Phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức, khảo sát thực tế các địa điểm và các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ đúng yêu cầu nội dung của Ngày hội.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND huyện Gò Quao chỉ đạo, vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân, nhất là tại thị trấn Gò Quao đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, buôn bán đúng nơi quy định và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh trong công tác tuyên truyền, đảm bảo công tác an ninh - trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp điện, nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, thể dục thể thao, Lễ khai mạc và Bế mạc.

Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban để triển khai, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XV - năm 2023 đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngọc Thy