TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(19:36 | 23/10/2023)

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành Công văn số 1972/UBND-KGVX ngày 17/10/2023 gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm 2023 (Ảnh minh họa) - Ảnh: Thế Hạnh

Theo tinh thần công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội (Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp; chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát kế hoạch tổ chức lễ hội, điều chỉnh tần suất, quy mô phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an ninh, trật tự. Đối với một số lễ hội như: Lễ kỷ niệm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (huyện Hòn Đất); Lễ kỷ niệm Tao đàn Chiêu Anh Các và Lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu (thành phố Hà Tiên); Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng (huyện Tân Hiệp); Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (thành phố Rạch Giá); Lễ kỷ niệm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương (huyện Giồng Riềng); Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang (huyện Gò Quao), Lễ hội Nghinh Ông (huyện Kiên Hải)... cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án tổ chức Lễ hội năm 2024 đảm bảo an ninh, trật tự, văn minh, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” theo Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác tổng hợp, số hóa hoạt động lễ hội của địa phương nhằm đánh giá thực trạng lễ hội, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

Ban biên tập