TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Lễ hội

Xem với cỡ chữAA

Đề xuất quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm 2023

(09:24 | 30/10/2023)

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2021 - 2025 xem xét, chấp thuận chủ trương về quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải năm 2023.

Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải năm 2019 - Ảnh: Hồng Phúc

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa dân gian lâu đời của cư dân miền biển sống bằng nghề biển ở Việt Nam. Người dân tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải hàng năm đã tổ chức Lễ hội tại xã Lại Sơn như một sự kiện văn hóa tâm linh truyền thống của địa phương. Lễ hội nhằm mục đích tôn vinh công lao của các thế hệ cha ông đi trước, tỏ lòng kính ngưỡng đối với thần Nam Hải Đại tướng quân (cá Voi, cá Ông) với tên gọi tôn kính là “Ông Nam Hải” đã bảo trợ đời sống con người. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về giá trị của phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển, đảo. Từ năm 2010, Kiên Giang chọn Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn là 01 trong 13 lễ hội, sự kiện tiêu biểu của tỉnh.

Năm 2022, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Căn cứ thực tế trong những năm qua, việc tổ chức lễ hội đã trở thành ngày hội văn hóa của người dân địa phương, được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân và du khách. Để Lễ hội Nghinh Ông tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải trở thành một trong những lễ hội đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang, góp phần tuyên truyền, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và quảng bá hình ảnh của Kiên Hải; nâng cấp lễ hội thành sản phẩm chất lượng để phát triển du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Qua nghiên cứu các nội dung đề xuất của UBND huyện Kiên Hải; Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2021 - 2025 xem xét, chấp thuận chủ trương về quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải năm 2023.

Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải năm 2023, với chủ đề “Huyện đảo Kiên Hải - Tiềm năng và cơ hội phát triển”, diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 27 đến 28/11/2023 (nhằm ngày 15 đến 16/10 âm lịch) tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, với nhiều hoạt động phần lễ và phần hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch của Kiên Hải.

Về chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, nội dung chương trình kết hợp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế về đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh tế và sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Kiên Hải đến các nhà đầu tư, khách du lịch trong, ngoài tỉnh và công tác an sinh xã hội của địa phương.

Ban biên tập