TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Sở Văn hóa và Thể thao mở các lớp bồi dưỡng năm 2021

(18:55 | 08/03/2021)

Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch chiêu sinh các lớp bồi dưỡng năm 2021 nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) mở 05 lớp, với thời gian, địa điểm và số lượng học viên như sau:

1. Lớp Bồi dưỡng kiến thức; nghiệp vụ, kỹ năng biên tập và dàn dựng chương trình văn hóa - nghệ thuật

- Số lượng: 60 học viên.

- Đối tượng: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTT; các ban, ngành có liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

- Thời gian học: 20 ngày, dự kiến từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

2. Lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước về di tích

- Số lượng: 60 học viên.

- Đối tượng: Đội ngũ cán bộ, công chức là lãnh đạo và nhân viên của các phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố; cán bộ, công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách lĩnh vực VHTT các xã, phường, thị trấn; thành viên Ban Bảo vệ di tích, những người trực tiếp tham gia quản lý khu di tích, nơi thờ tự.

- Thời gian học: 10 ngày, dự kiến từ ngày 11/5 đến ngày 20/5/2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

3. Lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thuyết minh di tích

- Số lượng: 60 học viên.

- Đối tượng: Đội ngũ cán bộ, công chức là lãnh đạo và nhân viên của các phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố; cán bộ, công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách lĩnh vực VHTT; thành viên Ban Bảo vệ di tích, thuyết minh viên tại các khu di tích. Yêu cầu có năng khiếu tốt về phát âm và diễn đạt.

- Thời gian học: 10 ngày, dự kiến từ ngày 07/7 đến ngày 16/7/2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

4. Lớp Bồi dưỡng kiến thức; nghiệp vụ, kỹ năng biên tập và dàn dựng chương trình thông tin cổ động

- Số lượng: 60 học viên.

- Đối tượng: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTT; các ban, ngành có liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

- Thời gian học: 21 ngày, dự kiến từ ngày 04/8 đến ngày 24/8/2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

5. Lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Số lượng: 60 học viên.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cán bộ, công chức là lãnh đạo và nhân viên của các phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố; cán bộ, công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách lĩnh vực VHTT các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian học: 10 ngày, dự kiến từ ngày 18/10 đến ngày 27/10/2021.

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm trao đổi thông tin, cập nhật kịp thời các văn bản quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao kỹ năng tham mưu xây dựng, cụ thể hóa hoạt động tại cơ sở; trang bị các kỹ năng, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực hoạt động văn hóa tại đơn vị, địa phương.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Ngọc Thy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 136-kh-svhtt.signed.pdf