TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Kiên Giang

(18:55 | 13/09/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc phê duyệt Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng tỉnh Kiên Giang. Đề án là cơ sở khoa học để các cơ quan liên quan tham mưu cho tỉnh trong việc quản lý, tư vấn, đặt tên đường và công trình công cộng cho từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh và đều khắp ở tỉnh Kiên Giang đã làm khởi sắc diện mạo đô thị, nhiều khu quy hoạch được xây dựng, nhiều khu tái định cư ra đời, nhiều công trình cơ sở hạ tầng đô thị được cải tạo và xây dựng, nhiều tuyến đường được mở rộng và nâng cấp. Việc đặt tên cho các tuyến đường mới này là rất cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý đô thị cũng như hoạt động giao dịch và cả mọi mặt của đời sống xã hội.

Để thực hiện tốt công việc này, điều cấp thiết cần được giải quyết, đó là xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, theo đúng tinh thần nội dung Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2005 của Bộ Văn hóa - Thông Tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

Khu đô thị mới Phú Cường, thành phố Rạch Giá

Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh với những nghiên cứu khoa học nhằm xác định những tiêu chí, nguyên tắc phân bổ ngân hàng tên đường cho các địa phương làm cơ sở để các địa phương chủ động trong việc lập đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, để đáp ứng nhu cầu đặt tên đường và công trình công cộng trong quá trình đô thị hóa của tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, Ngân hàng tên đường và công trình công cộng, có 743 mục từ được phân bổ thành 08 nhóm, gồm danh sách và tiểu sử các danh nhân, anh hùng, nhân vật lịch sử, địa danh, mỹ từ, sự kiện lịch sử. Trong đó, có 240 tên danh nhân, anh hùng liệt sĩ tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Kiên Giang. Cùng với đó, Đề án đưa ra nguyên tắc sử dụng, phân bổ ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng cho thành phố và các thị trấn trên địa bàn tỉnh; dự báo tình hình đặt tên đường và công trình công cộng đến 2025, định hướng 2030 và 04 giải pháp thực hiện Đề án.

Căn cứ vào Đề án ngân hàng tên đường và công trình công cộng được phê duyệt; các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị, ý nghĩa của việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 02 năm một lần (kể từ năm 2022) tổ chức sưu tầm, lựa chọn tên để bổ sung vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng.

Ngọc Thy